top of page

Stołówka w przedszkolu

 

Szanowni Państwo 

 

 Specjalna oferta wdrożenia programu usprawniającego prace ewidencyjno-rozliczeniowe dotyczące magazynu i stołówki. 

 Poniżej przedstawiam w skrócie podstawowe funkcje programu oraz propozycję wdrożenia 

 

 FUNKCJONALNOŚĆ PROGRAMU Stołówka + Magazyn  

 

- obsługa listy magazynów,  

- obsługa kartoteki magazynowej (przychody, rozchody, stan),  

- dokonywanie wszelkich operacji na danym artykule (rozchody FIFO, wg terminu ważności),  

- definiowanie nowych rodzajów operacji magazynowych,  

- bieżący wydruk wszystkich potrzebnych druków,  

- generowanie okresowych statystyk i zestawień,  

- automatyczne wykonywanie czynności związanych z zamknięciem miesiąca i roku  

- obsługa funkcji pomocniczych, tj. archiwizacja danych, hasła wejściowe do programu, 

- możliwość definiowania dziennych zapotrzebowań na artykuły potrzebne do potraw,  

- wydruk zapotrzebowania/rozchodu z automatycznie wyliczonym kosztem posiłku,

- definiowanie potraw oraz ich składników

- wydruk jadłospisu.

- kalkulacja kaloryczności potraw

- dzienne raportowanie rozchodów artykułów z uwzględnieniem posiłków dofinansowanych

 

PROGRAM został już z powodzeniem przez nas wdrożony w następujących placówkach : 

  

Przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka  ul. Jana Brzechwy 2 w  Ostrowie Wlkp.  

  

Przedszkole nr 10 przy ulicy Modrzewskiego 4 w Ostrowie Wlkp. 

  

Przedszkole nr 16 przy ulicy Partyzanckiej 15 w Ostrowie Wlkp. 

  

Przedszkole nr 14 Maluszek przy ul. Bardowskiego w Ostrowie Wlkp. 

 

Przedszkole nr 17 Ciuchcia przy ul.3 Maja w Ostrowie Wlkp. 

  

Przedszkole w Jankowie Przygodzkim 

PROGRAM MOŻNA WDROŻYĆ  W CIĄGU 1 MIESIĄCA, dzięki sprawdzonym i przyjaznym dla użytkownika  metodom wdrożeniowym.

 

Pięciogodzinny cykl  prac szkoleniowo-wdrożeniowych  obejmuje :

 

1.Instalację i konfigurację programu na komputerze wskazanym przez kontrahenta 1[h]. Usługa instalacji obejmuje również ustawienie archiwizacji bazy danych programu na nośnik zewnętrzny oraz przeszkolenie użytkownika programu w zakresie tej czynności.

 

2.Szkolenie część pierwsza  (czas trwania 1 godzina)

- uzupełnienie parametrów podstawowych

- rejestracja użytkownika oraz logowanie

- kartoteki magazynowe

- bilans otwarcia

- dostawcy

- faktury zakupu

 

3.Szkolenie część druga  (czas trwania 2 godziny) 

- potrawy, elementy składowe

- grupy wychowanków

- sposób rozliczania dofinansowanych posiłków przez MOPS

- raporty dzienne

 

4.Szkolenie część trzecia (czas trwania 1 godzina)

- raporty podstawowe i własne

- sposoby emisji raportów (monitor, drukarka, arkusz kalkulacyjny, PDF)

- podsumowanie

bottom of page